Programmaraden Stichting Warmtenetwerk

Geplaatst op 21-04-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Stichting Warmtenetwerk is de afgelopen jaren sterk gegroeid in deelnemersaantal. Niet alleen in aantal leden, maar zeker ook in de diversiteit van onze leden. Het is belangrijk om vanuit onze missie en visie alle leden te kunnen betrekken bij Stichting Warmtenetwerk. Het is onze visie dat we met alle leden samen werken in één platform, samen kennis ontwikkelen, delen en borgen. Met als doel bijdragen aan de energietransitie door de juiste positionering van collectieve warmte- en koude netten.

 

Herijking strategie
Met de bovengenoemde groei van Stichting Warmtenetwerk heeft het bestuur begin dit jaar een herijking gedaan van de strategie en bepaald hoe we de komende jaren nog meer waarde kunnen toevoegen aan het lidmaatschap van onze leden en invulling van onze missie en visie. Er is een uitgebreide analyse gemaakt van de verschillende doelgroepen die we onder onze leden binnen de Stichting Warmtenetwerk hebben. Vanuit die doelgroep analyse hebben we drie hoofdthema’s herkend. Deze thema’s willen we samen met leden vanuit Stichting Warmtenetwerk gaan laden met concrete online en offline content.

Programmaraden
Er worden 3 programmaraden geformeerd rondom de thema’s: Beleid & Ontwikkeling, Techniek en Wet & Regelgeving. Binnen deze thema’s worden de kaders bepaald door het bestuur en de programmaraden. Met de kaders wordt bedoeld: het beschrijven van welke onderwerpen binnen de scope van een thema valt.

De programmaraad kan een tijdelijk karakter hebben van 1,5 tot 2 jaar (tot 2022). Daarna kan het thema of onderwerp herzien of gewijzigd worden.

Houd de website in de gaten over de voortgang en output van deze programmaraden. 

 

Lees ook onze andere berichten