PERSBERICHT – Stichting Warmtenetwerk luidt de noodklok: doorbreek de impasse van de Wcw

Geplaatst op 13-02-2023 door Stichting Warmtenetwerk

Op woensdag 15 februari 2023 vindt het commissiedebat Klimaat en Energie plaats in de Tweede Kamer, waar o.a. de voortgang van de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) op de agenda staat. De voortgang van het wetstraject is tot nu toe niet voorspoedig verlopen met meerdere malen uitstel tot gevolg. In de energietransitie is een belangrijke rol weggelegd voor collectieve warmte. Stichting Warmtenetwerk pleitte daarom al eerder voor een snellere invoering van de Wcw, die noodzakelijk is om de warmtetransitie te versnellen, en luidt nu de noodklok.

 

Hoewel wij nadrukkelijk géén lobbyclub zijn, treden wij nu toch naar buiten om de noodklok te luiden. We constateren namelijk dat de huidige situatie, die zorgt voor grote onzekerheden binnen de gehele warmteketen, negatieve gevolgen heeft voor de warmtetransitie. Tevens wordt particulieren en overige eindgebruikers het handelingsperspectief ontnomen. Daarmee wordt een maatschappelijk verlies op verschillende niveaus ingeleid, dat we te allen tijde moeten willen voorkomen.

 

De doelen voor verduurzaming en het behalen van de klimaatdoelen in 2030 komen ernstig in gevaar:

  • Door de huidige onzekerheid is het voor de warmtebedrijven onduidelijk of het verantwoord is om nu te investeren, waardoor veelbelovende projecten zijn stilgevallen

  • Woningbouwcoöperaties zien net als projectontwikkelaars hun eerste projecten al stilvallen en hebben zorgen dat dit steeds grotere vormen zal aannemen

  • Gemeenten en lokale initiatieven zoals warmtecoöperaties, die de mogelijkheden van collectieve warmte verkennen, stellen beslissingen in het kader van de duurzame warmtevoorziening uit, in afwachting van de uiteindelijke invulling van de wet

  • Toeleveranciers zien hun omzetten teruglopen met 30% of meer

  • Aannemers hebben grote zorgen over de ontwikkeling van de orderportefeuille

 

Stichting Warmtenetwerk verenigt spelers in de gehele warmteketen, van warmtebedrijven, gemeenten, woningcorporaties, leveranciers, aannemers tot adviseurs. Het doel van de Stichting is de warmtetransitie aan te jagen door samen te werken aan collectieve warmte. Onder de deelnemers van Stichting Warmtenetwerk bevinden zich zowel voor- als tegenstanders van het wetsvoorstel van minister Jetten. Wij kiezen daarin dus geen partij als Stichting Warmtenetwerk.

 

De huidige situatie raakt de gehele warmteketen en zet de energietransitie van Nederland op slot. Daarom roept Stichting Warmtenetwerk de politiek in Den Haag op om, vooruitlopend op de verdere ontwikkeling van de Wcw, maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de ontwikkeling en realisatie van collectieve warmteprojecten weer op grote schaal worden opgestart. Hiertoe heeft Stichting Warmtenetwerk o.a. een brief gestuurd naar de Tweede Kamer en de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

 

Wij zijn graag bereid onze zorg en de oproep aan de landelijke politiek nader toe te lichten. Voor meer informatie of een contactverzoek met het bestuur van Stichting Warmtenetwerk kunt u contact opnemen met Sandy Hoogendijk via s.hoogendijk@warmtenetwerk.nl of 035 – 542 75 23.

 

Lees hierover ook het bericht op Energeia.nl: Noodklok voor vertraging door discussie over warmtewet (energeia.nl)


En op Warmte365: Warmte365 – Stichting Warmtenetwerk: warmtetransitie in gevaar door impasse Wet collectieve warmtevoorziening

 

ChangeInc. schreef dit artikel naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamercommissie voor Klimaat en Energie: Tweede Kamer en branche luiden noodklok over stilvallen aanleg warmtenetten

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten