Stichting Warmtenetwerk steunt WarmingUP

Geplaatst op 17-12-2019 door Stichting Warmtenetwerk

Een consortium van warmtebedrijven, andere bedrijven in de warmtesector, onderzoeksinstituten en publieke organisaties hebben afgelopen week subsidie ontvangen voor het Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma4 (MMIP4). Het programma heet WarmingUP. Dat maakte RVO in bekend. In dit programma komen de centrale thema’s aan bod waarvoor nog aanvullend onderzoek en innovatie nodig is op het gebied van productie, grootschalige opslag en distributie van duurzame warmte.

 

Stichting Warmtenetwerk is het platform voor de warmtesector waar spelers informatief met elkaar netwerken en zich inzetten voor de energietransitie. Innovatie is een van de speerpunten. Leden inspireren elkaar en anderen door op het platform te delen hoe zij bijdragen aan de energietransitie met bijvoorbeeld nieuwsberichten, blogs, kennisevents en projecten. Hierdoor worden innovaties niet alleen beter zichtbaar maar ook gestimuleerd doordat hier samenwerkingen uit ontstaan. Zo levert Stichting Warmtenetwerk een bijdrage aan de verdere ontwikkelingen van duurzame collectieve warmtesystemen. Stichting Warmtenetwerk levert als partner graag een bijdrage aan de uitvoering van het Innovatieplan van WarmingUP. Tevens levert Stichting Warmtenetwerk een actieve bijdrage door kennisverspreiding van de resultaten uit WarmingUP. Het doel hierin is een snellere, en vooral bredere overdracht van nieuwe kennis en praktische tools voor het ontwerp, realisatie en exploitatie van collectieve warmtenetten voor alle partijen uit hun netwerk. Stichting Warmtenetwerk versterkt met deze bijdrage ook de publiek-private samenwerking op het gebied van collectieve warmtesystemen.

 

Meer informatie over WarmingUP en een samenvatting van het WarmingUP Innovatieplan:  Samenvatting Innovatieplan WarmingUP & https://www.warmingup.info/

Lees ook onze andere berichten