Stichting Warmtenetwerk zoekt freelance journalisten en redacteurs

Geplaatst op 07-09-2018 door Stichting Warmtenetwerk

Boodschap WN

Collectieve warmte en koude netten zorgen voor efficiënte benutting van energie. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen en de energietransitie. Voor deze boodschap staat Stichting Warmtenetwerk (WN).

 

Platform

WN is een actief platform waar deelnemers hun kennis met elkaar delen en informatief met elkaar netwerken. Het platform verbindt deelnemers en hun kennis door activiteiten te faciliteren. De uitkomsten deelt het Warmtenetwerk op het platform en met externe stakeholders en de media. Zo draagt WN bij aan het stimuleren van innovaties en samenwerkingen in de sector. En minstens net zo belangrijk, aan het positief positioneren van duurzame warmte in het maatschappelijk debat over de energietransitie.

 

Doel

WN wil een actieve rol spelen naar externe stakeholders en het publiek, met als doel om ook in de media en het maatschappelijk debat het imago van collectieve warmte en koude netwerken positief te beïnvloeden.

Dit doen we op 2 manieren door:

– Met ons team en samen met onze leden snel reageren op maatschappelijke discussies omtrent warmte & de energietransitie.
– Campagnes te starten waar we actuele onderwerpen positioneren en breed onder de aandacht brengen;

 

Breed bereik

Het streven is dat we een het publiek bereiken en is het van belang dat we onze content zo neerzetten dat deze breed wordt opgepikt. Soms zal dit doelgroepgericht zijn (gemeenten, woningcorporaties, warmtebedrijven) en soms zal dit persgericht zijn. Het type berichten zal enerzijds gaan over activiteiten van Warmtenetwerk en haar leden en anderzijds over algemene ontwikkelingen in de sector. Bij alle uitingen moet de nieuwswaarde bewaakt worden.

 

Versterking nodig

We zijn op zoek naar freelance journalisten en redacteurs die ons team kunnen versterken. Uiteraard zal de journalist kennis moeten hebben over de warmtesector en de energietransitie, maar is het ook van belang dat hij of zij ervaring heeft met het nieuwswaardig neerzetten van gerelateerde onderwerpen. Ook is het een pré als hij of zij de ontwikkelingen binnen de sector nauw volgt en een signalerende rol bekleedt c.q. voorstellen aandraagt voor actuele onderwerpen (en te betrekken stakeholders voor citaten etc). Afstemming vindt plaats met de marketing en communicatiemanager, die de spil vormt met met het bestuur, de leden en partners van het Warmtenetwerk.

Pas jij in het profiel of ken jij een geschikte kandidaat?

Neem contact op met Fabienne Heidemann (marketing en communicatiemanager): f.heidemann@warmtenetwerk.nl of +31 6 41542763 (afwezig op woensdag).
We ontvangen graag een C.V. en één of meerdere voorbeelden van passende artikelen.

Lees ook onze andere berichten