Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021: Stichting Warmtenetwerk zoekt partners en sponsoren

Geplaatst op 02-06-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Op 19 april 2017 werd het eerste Nationaal Warmtenet Trendrapport gepresenteerd. Inmiddels zijn er veel ontwikkelingen en veranderingen gaande. Er ligt nu een nieuw Klimaatakkoord, met daarin een grote rol voor gemeenten en woningbouwcorporaties die de aanleg van warmtenetten overwegen.


 
Highlights Nationaal Warmtenet Trendrapport
Het Nationaal Warmtenet Trendrapport is hét naslagwerk voor de warmtewereld. Dit rapport bevat onder andere een enquêteonderzoek over de warmtenetbranche, branchecijfers en een weergave van de ontwikkelingen in de warmtebranche. Volgens het ontwerp Klimaatakkoord zijn gemeenten de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Wethouders, raadsleden en ambtenaren zitten met een serieuze uitdaging om de Transitievisie Warmte het komende jaar te realiseren. Wat hen gaat inspireren en helpen bij deze opgave is een overzichtelijk Warmtenet Trendrapport dat laat zien waarom warmtenetten interessant, modern, duurzaam en toekomstgericht zijn.  
 
Het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 wordt een overzichtelijk marktrapport dat de branche, gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en adviseurs inzicht geeft in de belangrijkste marktcijfers. Tevens brengt het alle warmtenetvarianten en -bronnen in kaart middels infographics, grafieken en tabellen.
 
 
Doel trendrapport 2021
Het doel van het nieuwe trendrapport is om onder andere gemeenten en woningcorporaties een tool te geven om te gebruiken bij het samenstellen van de Transitievisie Warmte. Hieraan kan u ook bijdragen!
 
 
Doelgroep en geadresseerden
Het is de ambitie om het trendrapport naar elke gemeente en woningcorporatie in Nederland te sturen. Het trendrapport zal worden geadresseerd aan alle wethouders energie en duurzaamheid in Nederland én aan bestuurders van woningcorporaties. Hiermee wordt het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 hét instrument dat wordt geraadpleegd bij alle vragen die zij hebben over warmtenetten.
 
 
Bijdrage en ondersteuning aan het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021
Het Nationaal Warmtenet Trendrapport wordt in samenwerking met Dutch New Energy Research (DNE Research) opgesteld. Dutch New Energy Research is op dit moment het leidende en snelst groeiende onderzoeksbureau voor de groene sector. Om dit trendrapport tot stand te laten komen, zoekt Stichting Warmtenetwerk een financiële bijdrage onder haar leden om dit onafhankelijk rapport op te laten stellen.  
Wij bieden een tweetal sponsorpakketten aan: Een PARTNERPAKKET en een SPONSORPAKKET.
Hieronder leest u wat deze pakketten inhouden en wat u daarvoor kunt verwachten:

Wat levert het u op?
Wordt u onze partner of sponsor? Profiteer dan direct van deze bovengenoemde exposure. De website en social mediakanalen van Stichting Warmtenetwerk worden zeer goed bezocht. Gemiddeld heeft onze website meer dan 3000 bezoekers per maand en hebben wij een groot nationaal bereik op onze social media kanalen!
 
Tevens zetten Stichting Warmtenetwerk en DNE Research het rapport door middel van een persbericht in de landelijke pers en media uit. Uw organisatie wordt door het Nationaal Warmtenet Trendrapport bij gemeenten en woningcorporaties onder de aandacht gebracht. Daarnaast heeft u natuurlijk zelf de vrijheid en de mogelijkheid om dit rapport onder de aandacht van uw opdrachtgevers en partners te brengen. Vanzelfsprekend geven wij publiciteit aan uw partner- en of sponsorbijdrage in onze nieuwsbrieven. (meer dan 4000 abonnees!)
 
Wilt u onze partner of sponsor worden? Wilt u ook een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op via ons secretariaat: secretariaat@warmtenetwerk.nl o.v.v. sponsorbijdrage Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021. Stuur uw reactie bij voorkeur voor 15 juni 2020 naar ons secretariaat.
 
 
Totstandkoming rapport
Voor de editie van 2021 wordt het onderzoek verdeeld in een kwantitatieve en kwalitatieve enquête. De kwantitatieve enquête is in de vorm van een Excel vragenlijst van maximaal 6 vragen. Deze vragenlijst is bedoeld voor alle warmteleveranciers en –exploitanten van warmtenetten in Nederland.
 
De kwalitatieve enquête wordt samengesteld met SurveyMonkey en zal ongeveer 15 meerkeuze- en open vragen bevatten. Deze enquête wordt verspreid onder alle leden van Stichting Warmtenetwerk (behalve woningcorporaties, gemeenten en andere overheidsorganisaties) én naar contacten van DNE Research in de warmte(net)sector. Daarmee vinden wij dat de enquête alleen wordt ingevuld door experts in de sector met de juiste specifieke en relevante kennis om de vragen te beantwoorden. Zo is de validiteit van de uitkomst nog meer geborgd.


 
Editie Nationaal Warmtenet Trendrapport 2017
In deze link kunt u het Warmtenet Trendrapport van 2017 nog eens nalezen. Het Nationaal Warmtenet Trendrappport van 2021 wordt in tegenstelling tot het rapport uit 2017 veel kwantitatiever en grafischer gepresenteerd. Dit gebeurt met name door middel van infographics.  
 

 

Input van onze leden
Naast dit verzoek tot sponsoring aan het Nationaal Warmtenettrenrapport 2021 is Stichting Warmtenetwerk altijd op zoek naar nieuwe ideeën en suggesties voor online en offline content. Heeft u een suggestie tot samenwerking of een idee voor een nieuwe evenement? Deel dat met ons. Stuur uw reactie naar: j.hoogervorst@warmtenetwerk.nl.

Lees ook onze andere berichten