Tuinders West-Brabant willen 100.000 ton CO2 per jaar besparen

Geplaatst op 16-07-2020 door Stichting Warmtenetwerk

De tuinders van Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland slaan de handen ineen met Enpuls Warmte Infra en SUEZ ReEnergy. De partijen tekenen een intentieverklaring om de restwarmte en CO2 die vrijkomt bij de verbranding van niet recyclebare afvalstromen in te zetten in de kassen.

 

Het gezamenlijke project – Osiris – heeft als doel om een CO2-reductie te realiseren van ruim 100.000 ton CO2 per jaar. Dit is te vergelijken met de jaarlijkse CO2-uitstoot van ruim 31.000 huishoudens. Een belangrijke mijlpaal voor de tuinders op hun weg naar een klimaatneutrale glastuinbouw. Om dit te bereiken, hebben de partners een passende SDE++ regeling van de overheid nodig. Deze regeling moet investeerders helpen het verschil tussen prijzen voor fossiele brandstoffen en duurzame alternatieven op te heffen.


Reststromen hergebruiken

ln de moderne afvalenergiecentrale ReEnergy zet SUEZ jaarlijks 360.000 ton niet-recyclebaar afval om in energie en grondstoffen. Maar dit kan nog beter. De reststromen zoals restwarmte en CO2, kunnen goed worden benut in de glastuinbouw in de regio.

Bij de teelt van groente, fruit en sierplanten in het glastuinbouwgebied Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland – een coöperatie van glastuinbouwondernemers in Dinteloord – wordt nu nog aardgas gebruikt. De warmte en CO2 die hiermee worden geproduceerd, kunnen ook door SUEZ ReEnergy worden geleverd, zodat deze reststromen op een goede manier kunnen worden hergebruikt.


Verminderen aardgasverbruik

‘Als tuinders delen wij de ambitie uit het Tuinbouwakkoord om tegen 2040 een klimaatneutrale glastuinbouw te realiseren. Onze samenwerking met Enpuls Warmte Infra en SUEZ ReEnergy is een goed voorbeeld van systeemintegratie: het afval van de één, is grondstof voor de ander. Hiermee zijn we in staat om op korte termijn het jaarlijks aardgasverbruik met bijna 100 miljoen m3 te verminderen.’

‘Deze ketensamenwerking levert ons een besparing op van 100.000 ton CO2 en 63.000 kilo stikstof per jaar in de gemeente Steenbergen’, vertelt Ardie van Honk, adviseur verduurzaming namens Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland.


Huidige SDE++ regeling niet passend
Voor het afvangen van restwarmte en CO2, de aanleg van leidingen en de levering van energie aan de glastuinbouw is een investering van 100 miljoen euro nodig. Met het oog op de aanleg en het beheer van de leidingen die de warmte en CO2 naar de glastuinbouwgebieden transporteren, is SUEZ in overleg met netwerkbedrijf Enpuls Warmte Infra. Deze dochteronderneming van de Enexis Groep ontwikkelt en realiseert warmte infrastructuur. De partners hebben voor het project de steun van de overheid nodig om het verschil tussen ‘fossiele’ kostprijzen en duurzame alternatieven op te heffen. Voor het dekken van dit verschil is de huidige SDE++ regeling namelijk niet passend, omdat hierin nog geen categorie is opgenomen voor de afvang van CO2 en levering van deze CO2 aan de glastuinbouw.

 

Een positieve impact op de energietransitie
‘De projectpartners rekenen op de overheid om de subsidieregeling SDE++ 2021 wel passend te krijgen voor dit project. Hierbij is enige haast geboden, omdat de installatie van SUEZ ReEnergy in 2023 in groot onderhoud gaat’, zegt Marc Das, directeur van SUEZ ReEnergy. ‘Een investeringsbeslissing moet hierdoor uiterlijk eind 2021 worden genomen. De reden hiervoor is dat de levertijd voor installatie-onderdelen – zoals warmtewisselaars en reactoren – een lange aanlooptijd hebben. Ondertussen starten we wel de vergunningsprocedures op.’
‘Dit project sluit aan bij de plannen voor een regionaal warmtenet, dat deel uitmaakt van het beleidsplan Regionale Warmtestructuur van RES West-Brabant’, vertelt Mark Bouw, manager Warmte Infra bij Enpuls. ‘Dit project maakt het dus mogelijk om een aanzienlijke positieve impact op de energietransitie in de provincie te realiseren.’

Auteur:
Persbericht van Enpuls

Lees ook onze andere berichten