Casus Didam

Geplaatst op 17-08-2020 door Stichting Warmtenetwerk

In de Bloemenbuurt in Didam werkt woningcorporatie Plavei aan de verbetering van huurwoningen door sloop en vervangende nieuwbouw, renovatie en verduurzaming. Op 2 maart hebben de gemeente Montferland, Woningcorporatie Plavei, Energieleverancier de Graeflander en infra-specialist Firan de handtekeningen gezet onder de plannen voor een warmtenet in de Bloemenbuurt in Didam. Wat zijn de uitdagingen en oplossingen bij het aansluiten van huur- en koopwoningen in Didam op een warmtenet?

 

In deze serie “Warmtenetten: van pionieren naar sturen” laten wij voortrekkers aan het woord om hun ervaringen met u te delen. Hun kennis maken wij concreet en praktisch zodat u handvatten vindt waarmee u aan de slag kunt.


Wrap-up

Wat zijn de uitdagingen en oplossingen bij het aansluiten van huur- en koopwoningen in Didam op een warmtenet?

Woonlastenneutraliteit voor de huurders is voor woningcorporaties een belangrijk doel. Hierbij geldt het zogenoemde split incentive: de gebouweigenaar investeert en berekent de investeringen door aan de verhuurder via de maandelijkse woonlasten, en de huurder krijgt het voordeel van meer comfort en vaak een lagere energierekening. Omdat er ook een groot aantal particuliere woningen in de wijk staat, moet warmtenetaansluiting ook voor deze bewoners aantrekkelijk zijn. Het gedeelde uitgangspunt is een open warmte infrastructuur, die toegankelijk is voor verschillende bronnen, leveranciers en afnemers.

 

Casus

Woningcorporatie Plavei, met zo’n 4.000 woningen in de Gelderse gemeenten Montferland en Zevenaar, werkt momenteel de verbetering van de Bloemenbuurt in Didam. Op 2 maart 2021 hebben de gemeente Montferland, Woningcorporatie Plavei, Energieleverancier de Graeflander en infra-specialist Firan de handtekeningen gezet onder de plannen voor een warmtenet in de Bloemenbuurt in Didam. In februari 2021 hebben Firan en de gemeente Montferland samen Warmtenetwerk Didam B.V. (WND) opgericht. De organisatie is verantwoordelijk voor de aanleg, de exploitatie en het beheer van het toekomstige warmtenetwerk in Didam en voor de aanleg van een modulair warmtesysteem voor huurwoningen van woningcorporatie Plavei de Bloemenbuurt. Aan het warmtenet worden in eerste instantie 222 woningen van Plavei in de Bloemenbuurt aangesloten. Later ontvangen particuliere woningen een aanbod voor aansluiting op het modulair warmtesysteem. De gemeente verkent de mogelijkheden om een (rijks)subsidie aan te vragen voor deze uitbreiding van het warmtenet. In totaal zijn de komende jaren 600 aansluitingen in de wijk voorzien. Leonie Schaart, senior business ontwikkelaar van Firan en Robin Sommers, projectcoördinator duurzaamheid bij woningcorporatie Plavei, vertellen over hun ervaringen.

Lees hier het artikel over Didam op Warmtenetwerk.nl

 

Advies

  1. Als je zowel huur- als particuliere woningen op een betaalbare wilt verduurzamen, moet de aanvoertemperatuur passen bij alle woningen in de wijk. Een aanvoertemperatuur van 70°C is in Didam een goede optie: betaalbaar voor huurders en ook geschikt voor de particuliere woningen in de wijk, die veelal een energielabel C en D hebben.

  2. Voor woningcorporaties heeft betaalbaarheid een belangrijke prioriteit. Dat geldt zowel voor de investeringen in het warmtenet als de kosten voor de eindgebruiker. Collectieve warmtelevering leek hier dan ook een betere oplossing dan een all-electric-oplossing per woning.

  3. Het warmtenet kan als startmotor dienen voor een aardgasvrije Bloemenbuurt. Op termijn is een verbinding met andere warmtenetten mogelijk. Een open warmtenet dat toegankelijk is voor verschillende bronnen en leveranciers is daarvoor een belangrijke voorwaarde, omdat het zorgt voor meer concurrentie en daarmee een betere betaalbaarheid.

  4. Subsidies kunnen bijdragen aan het succes van cocreatie in buurten en wijken als het gaat om onderzoek naar mogelijkheden voor warmtenetten in woonbuurten. Ook voor de realisatie van warmtenetten in buurten en wijken is steun nodig, zowel financieel als praktisch.

 

Do’s

De tips van Robin Sommers van woningcorporatie Plavei om tot een betaalbaar warmtenet te komen:

  • Maak een zorgvuldige berekening van de verschillende kosten, om te waarborgen dat de woonlasten van de eindgebruikers niet stijgen.

  • Investeer in isolatie waar dat mogelijk is. Ook na-isolatie kan de woonlasten voor de huurders verminderen.

  • Ga voor een transparante businesscase, bijvoorbeeld in samenwerking met een publieke partner.

  • Weeg de verschillende alternatieve warmte-oplossingen goed tegen elkaar af.

 

Handvatten

 

Gouden tip

Zorg voor betaalbaarheid van het warmtenet voor particulieren, huurders, maar ook voor woningcorporaties en warmtebedrijven en ben transparant over kosten en opbrengsten.

 

Werkt u voor een gemeente of woningcorporatie en heeft u een vraagstuk waar u mee zit? Kunt u contact met ons opnemen voor ruggespraak. Of wilt u uw ervaring met ons delen zodat we een artikel kunnen maken? Laat dan hier uw gegevens achter. Uiteraard mag u ook bellen naar: 035 – 542 75 23.

Over Stichting Warmtenetwerk

 

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten