VNG magazine: aardwarmte als bron voor warmtenetten

Geplaatst op 02-06-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Aardwarmte is een van de bronnen voor duurzame collectieve warmte, naast restwarmte, zonnewarmte, warmte uit oppervlaktewater en bodemenergie. Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan de warmtetransitie in Nederland. In potentie kan ongeveer 26 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving in Nederland worden voorzien van aardwarmte als onderdeel van een collectief warmtesysteem. Een warmtenet dat gevoed wordt door aardwarmte kan, afhankelijk van de capaciteit van de bron, zo’n 4.000 tot 7.000 woningen duurzaam verwarmen.

 

Waar ligt een rol voor gemeenten?

In het artikel ‘Aardwarmte, een natuurlijke bron van energie’ informeren we hoe gemeenten aan de slag kunnen met deze bron en waar zij meer informatie kunnen vinden. Het artikel is samen met Masterplan partners Geothermie Nederland en EBN geschreven en geplaatst in het themanummer Energietransitie van het VNG magazine voor Nederlandse gemeenten.

 

Download hier het artikel ‘Aardwarmte, een natuurlijke bron van energie’.

Lees ook onze andere berichten