WarmingUp komt op streek

Geplaatst op 31-03-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Het duurzaam warmtecollectief ‘WarmingUp’ komt op streek. Zo hebben Deltares en Stowa, met medewerking van Syntraal, meer gedetailleerde potentie kaarten voor aquathermie ontwikkeld zodat die beschikbaar zijn voor de komende startanalyse. Ook zijn diverse partners gestart in een gezamenlijke projectruimte wat enorm bijdraagt aan een doelgerichte uitvoering en praktisch bruikbare resultaten. Stichting Warmtenetwerk ondersteunt ‘WarmingUp’ met kennisdeling en –bevordering.

 

Eind vorig jaar heeft ‘Warming Up’ 9,3 miljoen euro subsidie van RVO uit het MMIP4 (Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma) gekregen. Door de partners zelf is 9,6 miljoen euro bijgelegd waardoor het collectief 18,9 miljoen euro beschikbaar heeft. Daarmee wil ‘WarmingUp’ de komende drie jaar kennis en instrumenten ontwikkelen om de implementatie van collectieve warmtenetten te versnellen.

Veel duurzame warmtebronnen hebben een relatief lage temperatuur en capaciteit wat integratie ingewikkelder maakt. Daarom is het ook zo belangrijk om op systeeminnovaties in te zetten. Niet zonder reden richt het eerste thema zich dan ook op systeemintegratie, ontwerp en sturing van warmtenetten en cascadering. Samen met vijf andere thema’s, verdeeld over 32 projecten, zal dat moeten leiden tot een kostprijsreductie van minstens 20 procent in 2030.

Ivo Pothof, verbonden aan Deltares en deeltijd professor aan de TU Delft voor ‘smart thermal grids’, leidt samen met Martijn Clarijs van TNO het onderzoek over systeemintegratie, ontwerp en aansturing van warmtenetten. Het onderzoek in dit thema spitst zich toe op het ontwikkelen van instrumenten die de eindgebruikers – als adviesbureaus, (warmte)netbedrijven en grotere gemeenten – meer inzicht moeten geven in het ontwerp en de sturing van toekomstbestendige warmtenetten.

‘Er is een groot verschil tussen bestaande netten op basis van WKK en HT restwarmte versus meer duurzame netten die bij lagere temperaturen worden gevoed’, legt hij uit. ‘Bij HT netten is het ontwerp relatief eenvoudig. Die hebben immers veel capaciteit en hoge temperaturen ter beschikking waarmee ze comfort goed kunnen borgen. Bij duurzame LT netten wordt dat moeilijker. Dat vraagt om een ander ontwerp en sturing waarbij (kunstmatige) intelligentie van nut kan zijn.’

Pothofs groep kijkt voor intelligente sturing van toekomstige warmtenetten mede naar de watersector waarvoor al een integraal dataplatform met slimme anticiperende regelingen is ontwikkeld. ‘Het weer en toekomstige prijsprikkels kunnen de toekomstige piekvraag reduceren, zodat de duurzame warmte zoveel mogelijk benut kan worden. Instrumenten voor de watersector kunnen hierbij hergebruikt worden. Door zo’n kruisbestuiving met het WarmingUP programma kunnen we grote stappen maken.’

Van de watersector naar aquathermie is maar een kleine stap. Deltares heeft de resultaten uit hun studie ‘nationaal potentieel van aquathermie’ uit 2018 aangescherpt door daarin ook de kleine wateren mee te nemen. Dat heeft geleid tot de ‘aquathermie viewer’ die straks wordt vervlochten in de website warmteatlas.nl. De viewer is een indicatieve kaart op basis van gevalideerde openbare gegevens en het model Vesta MAIS van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). Met de viewer – en de verbeterde kaarten voor aquathermie – kunnen overheden inzicht krijgen welke afwegingen ze moeten maken voor verduurzaming van de gebouwde omgeving en de RES (Regionale Energie Strategie). Eind maart stelt het PBL ook de verwachte ‘Startanalyse’ voor de Transitievisie Warmte beschikbaar.

https://www.warmingup.info/

Auteur:
Tseard Zoethout

Lees ook onze andere berichten