Warmtenetten haalbaar en betaalbaar

Geplaatst op 14-07-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Voor grote delen van de bestaande Nederlandse woningvoorraad is een warmtenet de best betaalbare oplossing, is in het Klimaatakkoord te lezen. Daarom worden de komende jaren honderdduizenden woningen aangesloten op warmtenetten. In het Warmtenet Trendrapport 2021 is meer te lezen over de huidige tariefregulering, de ontwikkelingen van het warmtetarief en de behaalde rendementen.

 

Betaalbaarheid van de warmtetransitie is een belangrijk thema. Voor het aardgasvrij maken van wijken worden extra kosten gemaakt. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor het aanpassen van woningen en het aansluiten op warmtenetten subsidies en leningen beschikbaar komen. Er zijn dan ook diverse subsidies beschikbaar voor woningeigenaren en verhuurders, zoals de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH), de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en de Subsidie aardgasvrije huurwoningen (SAH). Daarnaast worden verschillende projecten momenteel ondersteund met subsidie uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

 

Regio
Behalve deze landelijke steun voor warmtenetten zijn er ook veel regionale subsidieprogramma’s die de uitrol van warmtenetten ondersteunen. Recentelijk verschenen hierover op Warmtenetwerk.nl een aantal artikelen: Vier miljoen euro subsidie voor Gronings warmtenet en Provincie Zuid-Holland investeert in warmtenetaftakking. Ook voor gemeenten is betaalbaarheid van de energietransitie erg belangrijk. Zij zijn nu aan zet en presenteren nog dit jaar de Transitievisies Warmte. Stichting Warmtenetwerk volgt deze ontwikkelingen op de voet en schreef bijvoorbeeld recent een artikel over de Transitievisie Warmte van de gemeente Eindhoven: Eindhoven mogelijk voor 40% op warmtenet.  

 

Best betaalbare alternatief
Door de goede afwegingen te maken, kunnen gemeenten voor de verschillende wijken het best betaalbare alternatief kiezen. Het is daarbij belangrijk om een marktconsultatie te doen, waarbij een transparante selectieprocedure wordt toegepast en waarbij prijs een belangrijke factor is. Hiermee wordt concurrentie, innovatie en kostenreductie bevorderd. Dit zijn allemaal factoren die de betaalbaarheid verbeteren. Daarnaast is een selectie op prijs en kwaliteit essentieel om draagvlak te creëren een eventueel warmtenet.

 

Redelijk Rendement
Betaalbaarheid wordt door veel consumenten genoemd als belangrijkste factor in de energietransitie. Er moet daarom een goede balans zijn tussen betaalbaarheid en een redelijk rendement voor warmtebedrijven. Dat laatste is nodig om voldoende investeringen in de uitbreiding en verduurzaming van warmtenetten te kunnen blijven doen. Momenteel worden de maximale prijzen voor het warmtenet gereguleerd door de ACM volgens het Niet-Meer-Dan-Anders(NMDA)-principe. Dit betekent dat de gemiddelde klant van een warmtenet niet meer mag betalen dan de gemiddelde afnemer van gas. In het wetsvoorstel voor de Warmtewet 2 staat dat de deze tariefmethodiek wordt losgelaten en dat er een geleidelijk overgang komt naar een op kosten gebaseerd tarief, inclusief een redelijk rendement.

 

Meer informatie:
In het Warmtenet Trendrapport 2021 vindt u alles over de haalbaarheid en betaalbaarheid van warmtenetten. Kraakheldere infographics laten u de ontwikkeling van warmtetarieven in Nederland zien.

 

Heeft u het rapport nog niet gelezen? Dan kan dat alsnog!

  • Het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 is hier gratis digitaal te downloaden. Tegen een vergoeding van € 75,- is een hard copy exemplaar beschikbaar. Deze kunt u opvragen bij ons secretariaat (secretariaat@warmtenetwerk.nl) o.v.v. Hardcopy Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021.

  • Download hier het volledige persbericht over het Nationaal Warmtenet Trendrapport.

  • Neem voor meer informatie, meer beeldmateriaal en interviewverzoeken contact op met Jacqueline Hoogervorst van Stichting Warmtenetwerk. Zij is bereikbaar via j.hoogervorst@warmtenetwerk.nl of 06 – 48 77 16 17.

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten