Jubileumuitgave Warmtenetwerk Jaarmagazine 2024 feestelijk gelanceerd!

Geplaatst op 23-05-2024 door Stichting Warmtenetwerk

De nieuwste editie van het Warmtenetwerk Jaarmagazine is uit! Deze exclusieve jubileumuitgave staat vol met hoogtepunten uit de duurzame warmtesector van het afgelopen jaar, die wij voor u hebben gebundeld én een aantal unieke artikelen, die nog niet eerder zijn gepubliceerd. De lancering van de jubileumuitgave vond plaats op het Warmtenetwerk Jaarcongres van 23 mei jl., waar deelnemers uit de hele keten bij elkaar kwamen om nieuwe kennis en inspiratie op te doen en kansen en uitdagingen in de energietransitie met elkaar te bespreken.

 

Bundeling van hoogtepunten
Wekelijks publiceren wij actuele artikelen en nieuwsberichten voor en over de duurzame warmtesector op ons platform. In het jaarmagazine worden de hoogtepunten van het afgelopen jaar  speciaal voor onze deelnemers gebundeld. Zo besteedden we vanuit verschillende invalshoeken aandacht aan de vele inspirerende warmteprojecten in ons land en de diverse ontwikkelingen binnen onze branche.

 

Nieuwe artikelen
In deze jubileumuitgave vindt u ook artikelen die nog niet eerder zijn gepubliceerd. Eén daarvan is het interview met de ministeries van EZK en BZK, waarin we met hen spreken over de belangrijke rol die zij vervullen in het scheppen van de noodzakelijke randvoorwaarden voor de warmtetransitie. Ook gingen we in gesprek met de Rabobank en BNG Bank over de financiering van warmtenetten en de noodzaak van het verkleinen van financiële risico’s en geven we u een korte update over de ontwikkelingen van warmtenetten in Nederland.

Uiteraard is er speciale aandacht voor het jubileum van Stichting Warmtenetwerk, met een terugblik op 15 jaar toewijding aan de energietransitie. Ook berichten wij u in dit magazine over onze activiteiten in het afgelopen (pro)actieve jaar, om daarna weer op volle kracht vooruit te gaan!

 

Naslagwerk
Het jaarmagazine is niet alleen leuk om te lezen en om u te informeren, maar is ook te gebruiken als naslagwerk. Zo vindt u achter in het magazine een overzicht van alle deelnemers van Stichting Warmtenetwerk (per 1 april jl.), een overzicht van de bestuursleden en de activiteiten van de programmaraden. En omdat er veel vragen leven over de nieuwe warmtewetgeving ontbreekt ook een handig stappenplan niet, dat u er altijd bij kunt pakken om hiermee alvast aan de slag te kunnen gaan.

 

Alle deelnemers ontvangen een magazine
Het magazine is gelanceerd en uitgedeeld op het Warmtenetwerk Jaarcongres van 23 mei jl. Daarnaast is het per post verstuurd aan de contactpersonen van onze deelnemers, die niet aanwezig konden zijn op het Jaarcongres. Is de organisatie waarvoor u werkzaam bent deelnemer van Stichting Warmtenetwerk? Dan kunt u inloggen met uw e-mailadres en hier de digitale versie lezen. Bent u onze contactpersoon, maar heeft u geen magazine per post ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@warmtenetwerk.nl.

 

Aanvragen magazine door niet-deelnemers
Ook als u geen deelnemer bent van Stichting Warmtenetwerk, kunt u het magazine aanvragen. Wij vragen dan wel een vergoeding van 25 euro excl. BTW. U ontvangt het magazine gratis als u deelnemer wordt, naast alle andere voordelen en privileges die u als deelnemer heeft.  

 

Over Stichting Warmtenetwerk
Alle duurzame technieken en bronnen zijn van belang voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Warmtenetten spelen daarbij een belangrijke rol, aangezien tussen de 25% – 30% van de warmtevraag in de gebouwde omgeving met collectieve warmte moet worden ingevuld. Daarom is samenwerking en kennisdeling in de gehele keten relevanter dan ooit. Dat is precies waarom Stichting Warmtenetwerk bestaat: wij verenigen als enige organisatie in Nederland spelers in de gehele keten van warmtebedrijven, gemeenten, provincies, woningcorporaties, leveranciers, aannemers, collega-brancheorganisaties, kennisinstellingen tot adviseurs.

 

Mocht u vragen hebben over Stichting Warmtenetwerk, neem dan contact met ons op.

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

 

 

 

 

Lees ook onze andere berichten