Voortzetting netwerk en kennisontwikkeling via Stichting Warmtenetwerk

Zoals eerder door Netwerk Aquathermie is bekendgemaakt, stopt het Netwerk Aquathermie eind 2023. Netwerk Aquathermie en Stichting Warmtenetwerk slaan de handen ineen zodat wij alle deelnemers van het Netwerk Aquathermie een nieuw ‘huis’ kunnen bieden, waar onze 240 deelnemers u hartelijk welkom heten. Op deze pagina leest u meer informatie over Stichting Warmtenetwerk en hoe u zich kunt aanmelden.

 

Deelnemer worden? U regelt het direct hier.

 

Stichting Warmtenetwerk is het platform voor de warmtesector waar spelers informatief met elkaar netwerken en zich inzetten voor de energietransitie. De visie van de stichting is dat collectieve warmte- en koudenetten zorgen voor efficiënte benutting van energie; ze leveren een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen en de energietransitie. De organisatie van Stichting Warmtenetwerk bestaat uit het bestuur van vrijwilligers, het  secretariaat, de programmamanager en de afdelingen communicatie, evenementen en strategie.

Deelnemers initiëren onze events, werkgroepen of excursies en leren elkaar persoonlijk kennen. Deelnemers inspireren elkaar door op ons platform te delen hoe zij bijdragen aan de energietransitie met bijvoorbeeld nieuwsberichten en blogs. Ook werken deelnemers samen in en met de Programmaraden. Er zijn drie Programmaraden geformeerd rondom de thema’s Beleid en Ontwikkeling, Techniek en Wet- en Regelgeving om samen met de leden concrete on- en offline content maken.

 

Voor de hele warmteketen

Aquathermie heeft potentie in Nederland, zeker in combinatie met warmtenetten. Samenwerking in de keten is essentieel om, naast andere bronnen, aquathermie een logische rol in de energietransitie te kunnen laten pakken. Stichting Warmtenetwerk maakt zich sterk voor samenwerking in de keten.

Wilt u leren van overheden en marktpartijen en weten wat er speelt op het gebied van collectieve warmte en koude? Netwerken en kennis delen en ontwikkelen via onze exclusieve events, media en Programmaraden? Weten wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van projecten, techniek en beleid en bijdragen aan het wegnemen van knelpunten? U vindt het bij het Stichting Warmtenetwerk, het platform waar organisaties vanuit de hele keten vertegenwoordigd zijn, zowel de vraag- als de aanbodzijde!

 

Profiteer van de vele voordelen en privileges

Evenementen
Als deelnemer van Stichting Warmtenetwerk heeft u toegang tot alle evenementen die we organiseren. Ook kunt u vaak gebruik maken van een korting op de toegangsprijs van evenementen van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hieronder ziet u een overzicht van onze evenementen die we in ieder geval voor 2023 en 2024 hebben gepland. Speciaal voor u organiseren wij in 2024 voor het eerst een Aquathermiedag.

 • 4, 5 en 6 oktober 2023: Studiereis naar België. Let op: alleen toegankelijk voor deelnemers, kosten € 1.000 ex btw per persoon en het aantal deelnemers is beperkt!

 • 10 oktober 2023: Themadag Geothermiedag. Kosteloos voor deelnemers, gemeenten en overheden. Kosten voor niet-deelnemers € 250 ex btw per persoon.

 • 16 november 2023: Congrestival. Kosteloos voor deelnemers, gemeenten en overheden. Kosten voor niet-deelnemers € 249 ex btw per persoon.

 • 11 januari 2024: Nieuwjaarsborrel

 • 23 mei 2024: Jaarcongres

 • Mei/juni (datum nog nader af te stemmen): Aquathermiedag

 • Medio juni 2024: Golfdag en netwerkborrel

 • September/oktober 2024: Studiereis

 • Medio november 2024: Congrestival

In aanvulling op bovenstaande evenementen kunnen er vanuit de Programmaraden nog online of offline bijeenkomsten worden georganiseerd voor deelnemers. Ook kunt u samenvattingen of opnamen van evenementen terugkijken als deelnemer. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:


Handige informatie en tools
Op het platform is handige informatie te vinden en zijn diverse tools voorhanden. Sommige daarvan zijn alleen (integraal) voor deelnemers beschikbaar. Enkele voorbeelden van informatie en tools:

 

Ook zijn er op dit moment diverse zaken in ontwikkeling binnen de Programmaraden, bijvoorbeeld:

 • Menukaart Laatste Meter die laat zien welke aansluitmethoden in welke situaties het meest handig zijn. Verwachte oplevering Q4 2023.

 • Inventarisatie normen en regelgeving in relatie tot collectieve warmte- en koudenetten. Naar verwachting is deze inventarisatie in Q1 2024 gereed.

 

Ten slotte ontvangt u als deelnemer ook minimaal een keer per jaar het WN Magazine.

 

Aanmelden 

Als deelnemer van Stichting Warmtenetwerk betaalt u een financiële bijdrage. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het type organisatie en van het moment in het jaar waarop u deelnemer wordt. Hier ziet u de huidige kosten voor deelname per jaar. Wordt u nú nog deelnemer van Stichting Warmtenetwerk, dan geldt een aangepaste bijdrage: u betaalt dan 35% van de vermelde financiële bijdrage per jaar. Indien u gebruik maakt van een aangepaste bijdrage verplicht u zich ook deel te nemen gedurende het daaropvolgende jaar.

 

U kunt zich als nieuwe deelnemer aanmelden via dit aanmeldformulier.

 

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Jacqueline Hoogervorst, via j.hoogervorst@warmtenetwerk.nl.

 

We hopen u binnenkort te mogen verwelkomen!

 

Draag bij aan de energietransitie

Warmtenetwerk is hét platform waar spelers uit de warmtesector informatief met elkaar netwerken en zich inzetten voor de energietransitie.