Amsterdam Zuid en Oost

Foto van casus

In Amsterdam werken de gemeente, woningcorporaties en energieleveranciers samen in de zogeheten City Deal naar een stad zonder aardgas. Bewoners en bedrijven met stadswarmte en duurzame koeling realiseerden in 2021 in het zuidoostelijke deel van Amsterdam 59% minder CO2-uitstoot (ca. 76.296 ton), in vergelijking met gasgestookte cv-installaties.

Naar een stad zonder aardgas

Het doel is om in 2040 volledig CO2-vrije warmte te leveren. De duurzame bronnen die Vattenfall op korte termijn wil gebruiken voor het warmtenet zijn volop in ontwikkeling. Bronnen als geothermie en waterstof hebben nog een langere ontwikkeltijd nodig maar er wordt volop op ingezet. Naast de plannen voor een tijdelijke biomassacentrale, geothermie, aquathermie en datacenterwarmte wordt er een elektrische boiler ontwikkeld. Deze grote waterkoker kan straks met stroom uit zon en wind duurzame warmte produceren.

Warmte uit de centrale Diemen

Op dit moment wordt de warmte grotendeels geleverd door de gascentrales op de Diemen-site. Daarbij is warmte een bijproduct van de productie van elektriciteit. Met deze warmte werd in 2021 al een CO2-reductie van 59% gerealiseerd ten opzichte van een HR-ketel thuis.

South connection

De nieuwe verbinding ‘South Connection’ verbindt de twee Amsterdamse stadswarmtenetten (Amsterdam Noord en West met Amsterdam Zuid en Oost). Dit is een grote stap in de richting om in het jaar 2040 zo’n 290.000 huishoudens aangesloten op een duurzaam stadswarmtenet te hebben. De gebieden Nieuw-West en Zuideramstel worden met elkaar verbonden door een 3,8 kilometer lange warmtetransportleiding. De warmte van het Amsterdam Zuid en Oost net komt vanuit de Diemencentrale en de warmte van Noord en West vanuit de afvalverbrandingscentrale van AEB Amsterdam. Door de netten aan elkaar te koppelen, kunnen ook verschillende andere duurzame bronnen op het stadswarmtenet worden aangesloten en warmte leveren aan heel Amsterdam.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2021 heeft dit warmtenetwerk 24,8 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 35,7 kg CO2 per GJ (59%).

Gerelateerd aan Amsterdam Zuid en Oost