Arnhem – Duiven/westervoort

Foto van casus

Het warmtenet dat Arnhem, Duiven en Westervoort van warm water voorziet, wordt gevoed door de afvalenergiecentrale van AVR als hoofdbron. Hiernaast dienen de HWC in Schuytgraaf, Kleefse Waard en Westervoort als hulpwarmtebronnen. Op het industriepark Kleefse Waard is ook een biomassacentrale van Veolia in bedrijf.

80% minder CO2

Door het warmtenet in Arnhem wat grotendeels gevoed wordt door de afvalenergiecentrale, realiseren bewoners en bedrijven met warmte al jaren achtereen een hoge CO2 reductie ten opzichte van stoken op aardgas. De laatste jaren is deze hoge CO2-reductie ook toe te schrijven aan de biomassacentrale van Veolia, die gedurende het hele jaar aan het warmtenet levert. Om eenzelfde hoeveelheid CO2 te vermijden zouden 20 windturbines van 2MW op land nodig zijn.

Nieuwe aansluitingen

Het warmtenet in Arnhem maakte in 2020 een lichte groei door en kreeg vooral nieuwe aansluitingen in de wijk Schuytgraaf. Ook is er een koppeling tussen Industriepark Kleefse Waard en de wijk Immerloo gelegd, waardoor de inzet van hulpwarmtecentrales nog meer wordt teruggedrongen.

Na Eusebius nu ook Walburgis

Er zijn nieuwe netaanpassingen gedaan om de bedrijfsvoering nog stabieler te maken, onder meer door een betere inzichtelijkheid van het systeem. Vattenfall ziet verder uit naar de aansluiting op stadswarmte van de in 2020 gecontracteerde St. Walburgiskerk, die in dit opzicht de iconische Eusebiuskerk navolgt.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2021 heeft dit warmtenetwerk 12,7 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 47,8 kg CO2 per GJ (79%).

Gerelateerd aan Arnhem – Duiven/westervoort