Buurtwarmte Scherpenzeel

Foto van casus

Om groene warmte te kunnen leveren, zijn er in Scherpenzeel twee tijdelijke, kleine Buurtwarmte-units gerealiseerd; Eén met warmte uit groene stroom en een met de inzet van biogrondstoffen. Via het warmtenet ontvangen de aangesloten panden (woningen, bedrijven etc) warmte voor hun ruimteverwarming en de verwarming van hun tapwater

De Buurtwarmte-units in Akkerwinde en Op Zuid

De Buurtwarmte-units in Akkerwinde en Op Zuid zijn ontworpen voor de warmtevoorziening van enkele tientallen tot een paar honderd woningen in de wijk en zijn daarmee kleinschalig van aard. Beide units zijn aangesloten op een toekomstbestendig slim groen warmtenet, waar op termijn allerlei duurzame bronnen op kunnen worden aansloten (denk aan restwarmte, zonnewarmte, aardwarmte, thermische energie uit water, waterstof etc), waarbij nu wordt gestart met buurtwarmte-units om de energie transitie te starten. Voor het maken van groene warmte worden lokale en regionale resthoutsnippers gebruikt die verder geen nut meer hebben, in combinatie met de restwarmte van de industrie uit Scherpenzeel zelf.

De woningen in ‘Op Zuid‘

Voor de woningen in ‘Op Zuid‘ is gekozen voor een Buurtwarmte-unit op groene stroom. Er wordt groene stroom omgezet in groene warmte dat via het collectieve warmtenet wordt getransporteerd naar de nieuwbouwwoningen in Op Zuid.

De woningen op Akkerwinde

De woningen op Akkerwinde worden bediend vanuit de Buurtwarmte-unit aan de Groeperlaan. Deze unit verwarmt het water van het net op basis van pellets en bestaat uit een paar containers met daarin de installatie en de opslag van de biogrondstoffen.

Gerelateerd aan Buurtwarmte Scherpenzeel