,Collectief eigenaar,Om het warmtenet te realiseren is een groep bewoners aan de slag gegaan om plannen te maken. Het warmtenet is dan ook geen idee van de gemeente Gooise Meren

Bewonersbijeenkomst

Op 31 oktober 2023 was er een bewonersbijeenkomst in samenwerking met de gemeente en energiecoöperatie Wattnu. Hier werd een update gegeven van de actuele stand van zaken en was ruimte voor het stellen van vragen. In februari 2024 besluiten het college van B&W en de gemeenteraad over de vervolgstappen richting realisatie van het warmtenet. Daarna is het aan de inwoners van Muiderberg om de plannen echt door te zetten. Alleen als er voldoende huishoudens meedoen kan het warmtenet ook daadwerkelijk worden aangelegd. “We moeten nu wel stappen gaan maken. Anders gaan bewoners andere keuzes maken. Een hybride warmtepomp wordt wel eens gezien als een alternatief, maar dat is geen eindoplossing, omdat je niet volledig van het gas af bent,” aldus Miel Janssen, voorzitter van Wattnu. De realisatie kan, als alles meezit, in 2025 beginnen. De realisatie verloopt in fasen en duurt zeker een aantal jaren waarbij buurten stap-voor-stap worden aangesloten.

aquathermie

Warmtenet Muiderberg heeft besloten om aquathermie te gebruiken als vervanging voor gas, na uitgebreid onderzoek, waaronder door Waternet. Dit onderzoek heeft aangetoond dat aquathermie de meest efficiënte en betaalbare oplossing is. Door de ligging aan het IJmeer beschikt Muiderberg over voldoende relatief warm water, wat gebruikt kan worden om de huizen te verwarmen.

Eventuele alternatieven

Muiderberg heeft diverse alternatieven overwogen om panden aardgasvrij te maken. Waterstof, biogas en kernenergie zijn vanwege beperkingen geen opties. De overwegingen betroffen: