Daarnaast wordt er een plan opgesteld voor de uitbreiding van de Pieter Wiersma hulpwarmtecentrale

die als medewerker van Nuon (nu Vattenfall) een sleutelfiguur was in het realiseren van stadswarmte in de Waalsprong

overleed in 2012.”

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 14,0 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 44,5 kg CO2 per GJ (76%).

https://warmtetool.testjevorm.nl/wp-content/uploads/2021/09/NMG_wegwijzer.jpg

warmte.maatwerk@vattenfall.nl

https://www.vattenfall.nl/producten/stadsverwarming/co2-reductie/Nijmegen/