De werkgroep warmteproductie en -distributie onderzoekt specifieke oplossingen voor Ypenburg

Foto van casus

warmte(koude)opslag

warmtepompen (zowel centraal als decentraal)

vaste biomassa

vloeibare biomassa (pyrolyse olie) en aansluiting op de Warmterotonde. De uiteindelijke mix van hernieuwbare bronnen zal worden bepaald op basis van duurzaamheid

efficiëntie en kosten.”

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 81,87 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee -23,37 kg CO2 per GJ (-40%).

https://warmtetool.testjevorm.nl/wp-content/uploads/2022/02/Ypenburg-Nootdorp.jpg

www.wijwillendit.nl/pijnacker-nootdorp