Dit initiatief sluit aan bij het programma Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken 2028

Foto van casus

vaker te maken met schulden en ervaren over het algemeen een lagere kwaliteit van leven dan inwoners van andere wijken in Rotterdam. Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken 2028 richt zich op thema’s als zorg

werk

energie en de buitenruimte om deze situatie te verbeteren.”

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 17,6 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 40,9 kg CO2 per GJ (70%).

https://warmtetool.testjevorm.nl/wp-content/uploads/2021/09/WZR_leidingovernoord.jpg

CorporateCommunicatie@eneco.com

www.eneco.nl/duurzame-energie/stadswarmte/projecten/

www.duurzaam010.nl/wijk/bospolder-tussendijken/

www.nt.nl/havens/2020/05/06/aardwarmte-uit-rotterdam/?gdpr=accept

www.greenportwestholland.nl/john-ammerlaan-over-biomassacentrale-als-er-een-wil-is-dan-kan-het-snel-gaan/