Geohita biedt geen systeem

Foto van casus

wat naadloos aansluit bij een moderne

circulaire diensteneconomie. We behouden het eigendom van het systeem en dragen volledige verantwoordelijkheid voor het beheer

onderhoud gedurende de gebruiksfase

en de vervanging en verwerking aan het einde van de levensduur. Ons ontwerp is gericht op energie-efficiëntie

met bewuste keuzes in inkoop

montage

gebruik

onderhoud

vervanging en verwerking. Hierdoor verminderen we het gebruik van producten en materialen ten opzichte van individuele systemen

en vermijden we schadelijke warmtemiddelen zoals glycol en F-gassen.”

https://geohita.nl/wp-content/uploads/2020/10/geohita-7.jpg