Geohita kleinschalige warmtenetten

Foto van casus

De uitstoot van CO2 moet omlaag. Om dat te bereiken, moet ook de gebouwde omgeving verduurzamen en wordt daarom gasloos. Daar staat Geohita volledig achter. De aarde moet zo beheerd worden dat het niet ten koste gaat van toekomstige generaties. In een duurzame samenleving raakt de aarde niet uitgeput, het milieu niet vervuild en wordt klimaatverandering tegengegaan.

Collectief en duurzaam warmtenet

Een collectief en duurzaam warmtenet van Geohita is dé oplossing om duurzaam te verwarmen en te koelen voor projecten vanaf 10 woningen. Er wordt gebruik gemaakt van lokale warmtebronnen, zoals warmte uit de bodem (bodemwarmte). Het Geohita-systeem is comfortabel voor de bewoner, neemt vrijwel geen ruimte in beslag in de woning of het appartement en veroorzaakt geen trilling- of geluidsoverlast. Geohita sluit bovendien aan bij ambities ten aanzien van circulariteit.

Ontzorgen in warmte

Geohita realiseert warmtenetten op projectniveau. Zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw. Geohita is daarmee wendbaar, schaalbaar en snel te realiseren. Bovendien worden alle partijen door Geohita volledig ontzorgd: de projectontwikkelaar, de bouwer én de bewoner. Geohita blijft eigenaar van het systeem en is volledig verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud tijdens de gebruiksfase en voor vervanging en verwerking bij einde levensduur.

Projecten

In 2019 heeft Geohita haar eerste project gerealiseerd. Ondertussen zijn er 9 projecten met totaal 178 woningaansluitingen.

Gerelateerd aan Geohita kleinschalige warmtenetten