Geohita maakt gebruik van lokale duurzame warmtebronnen om woningen te verwarmen en te koelen

maar verbetert ook de energieprestaties van het project. Er bestaan diverse soorten bodemenergiesystemen

waaronder zowel open bronsystemen als gesloten bronsystemen.”

Geohita levert comfort