Geothermie

Foto van casus

biedt een duurzame en hernieuwbare bron van warmte. Het gebruik van aardwarmte leidt tot minimale CO2-uitstoot

waardoor het bijdraagt aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Het is een betrouwbaar alternatief voor aardgas en dit geothermieproject speelt een belangrijke rol bij het behalen van onze klimaatdoelstellingen.”

Haagse aardwarmte Noukoop

De komende maanden gaat Haagse aardwarmte verkennen hoe ze aardwarmte haalbaar, veilig en betaalbaar kunnen realiseren in het tuinbouwgebied Noukoop in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Er worden nu 2 locaties verkend. Is die verkenning succesvol? Dan gaat Haagse aardwarmte de aardwarmtecentrale realiseren om vanaf 2024 duurzame warmte te kunnen leveren.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 25,9 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 32,6 kg CO2 per GJ (56%).

https://warmtetool.testjevorm.nl/wp-content/uploads/2022/02/Den-Haag.png

www.haagseaardwarmte.nl/

http://haagseaardwarmte.nl/wat-is-aardwarmte/