Het Groene Net zet zich in voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving door het uitbreiden van het warmtenet op verschillende locaties. In de wijk Limbrichterveld

wordt onderzocht of aansluiting op het warmtenet haalbaar is.