Het plan van aanpak en de aanvraag voor financiële ondersteuning zijn voortvloeisels van het in 2016 geïnitieerde programma Duurzaam en Groen Zoetermeer

netbeheerder Stedin

en de woningcorporaties De Goede Woning

Vestia en Vidomes samen om Palenstein tegen 2040 volledig aardgasvrij te maken.”

https://warmtetool.testjevorm.nl/wp-content/uploads/2022/03/palenstein.png

palenstein@zoetermeer.nl

www.palensteinzoetermeer.nl/nieuws/66-miljoen-euro-voor-aardgasvrij-palenstein/