Het warmtestation bij de Gildenwijk in Gorinchem

zal warmte halen uit waterzuivering. Vanaf 2025 zal dit station warmte worden geleverd aan de woningen in de wijk. Financiële steun en expertise werden geleverd door de provincie Zuid-Holland in de planfase om dit warmtenet mogelijk te maken. Gorinchem laat hiermee zien dat het lokale warmtenet

inclusief lokale warmtebron

realiseerbaar is. Wat dit project bijzonder maakt

is dat de warmte niet uit diepe aardlagen (geothermie) of industriële restwarmte komt

maar uit een waterzuiveringsinstallatie. Momenteel zijn de woningen in de Gildenwijk al aangesloten op het warmtenet

maar ontvangen ze hun warmte nog van een tijdelijke warmtecentrale.