In Bergen op Zoom is een flinke industriële aanwezigheid. Deze industrie zet zich steeds meer in voor energie-efficiëntie en onderzoekt reststromen die waarde kunnen hebben voor de omgeving. Bij het plannen voor toekomstige verduurzaming van de warmtenetten in Bergen op Zoom

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 63,5 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee -5,0 kg CO2 per GJ (-9%).

https://warmtetool.testjevorm.nl/wp-content/uploads/2022/02/havenkwartier-en-warande.jpg

085-2734567

www.ennatuurlijk.nl/warmtenet-bergen-op-zoom