In Helmond werken we samen met de gemeente en provincie aan de verkenning van aquathermie als een veelbelovende techniek voor warmteverduurzaming. Aquathermie omvat het gebruik van warmte uit oppervlakte-

bijvoorbeeld door warmte te halen uit de Zuid-Willemsvaart.”

Jzerbrandstof als bron voor het warmtenet in Helmond

Is ijzerbrandstof verbranden een oplossing voor een gasvrije toekomst? In Helmond test Ennatuurlijk de RIFT-technologie: vanaf eind mei 2022 voorziet deze nieuwe ijzerbrandstoftechnologie het warmtenet van warmte. Dit zal ongeveer 500 van de 6.500 huishoudens op het warmtenet verwarmen. De voordelen ten opzichte van gas zijn evident: geen CO2-uitstoot, bijna geen stikstofuitstoot, veilige opslag, en het hergebruik van ijzerbrandstof maakt het een circulaire oplossing.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 87,02 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee -28,52 kg CO2 per GJ (-49%).

https://warmtetool.testjevorm.nl/wp-content/uploads/2021/09/WHM_wegwijzer.jpg

www.ennatuurlijk.nl/warmtenetten/helmond

https://ennatuurlijk.nl/zakelijk/blogs/wereldprimeur-ijzerbrandstof-als-bron-voor-het-warmtenet-in-helmond