In het ketelhuis op het terrein wordt het water via het warmtenet naar de wijk Zuidbroek getransporteerd voor verwarming en warm water. Na gebruik keert het water terug naar het ketelhuis. In Zuidbroek is slechts in zeldzame gevallen nog aardgas nodig

wat de totale CO2-besparing verder vergroot.”

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft het warmtenetwerk Zuidbroek 28 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee30,5 kg CO2 per GJ (52%).

https://warmtetool.testjevorm.nl/wp-content/uploads/2022/02/Warmtenet-Apeldoorn-zuidbroek.jpg

www.ennatuurlijk.nl/warmtenet-apeldoorn-warmte-uit-rioolslib