In Leeuwarden zijn we druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe warmtebron: aardwarmte

EBN en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Aardwarmte is een duurzame techniek waarbij warmte uit de ondergrond wordt gewonnen voor de verwarming van huizen en bedrijven. Dit gebeurt door het oppompen van natuurlijk warm water uit de ondergrond

waarbij de warmte wordt gebruikt. Het afgekoelde water wordt vervolgens teruggevoerd naar dezelfde aardlaag

waar het opnieuw kan opwarmen.”

Vertraging geothermie Leeuwarden mogelijk opgelost

Het geothermieproject in Leeuwarden heeft enige vertraging opgelopen. Uit laboratoriumonderzoek, oktober vorig jaar, kwam naar voren dat de temperatuur onder de stad hoger ligt dan aanvankelijk verwacht, maar dat de doorstroming ontoereikend was. Dankzij aanpassingen aan de bron lijkt dat nu opgelost. Nieuwe meetgegevens moeten vóór de zomer uitsluitsel geven of en hoe het project doorgaat.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft het warmtenetwerk Zuidlanden 41,5 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 17 kg CO2 per GJ (29%).

https://warmtetool.testjevorm.nl/wp-content/uploads/2021/09/WL2_wegwijzer.jpg

www.ennatuurlijk.nl/sluit-ook-aan-op-het-warmtenet-in-leeuwarden

www.ennatuurlijk.nl/warmtenetten/leeuwarden