Proeftuin Benedenbuurt

Foto van casus

Benedenbuurt is één van de wijken in Nederland die in de eerste ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Wageningen onderzoekt samen met Buurtenergiecoöperatie Benedenbuurt, de Woningstichting, Liander en adviesbureau Jansen en Johan of woningen in de Benedenbuurt met collectieve warmtepompen verwarmd kunnen worden.

Naoorlogse woonwijk

Het project in de Benedenbuurt kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. De woningen in de wijk bestaan met name uit rijtjeshuizen. Van de ervaringen die in Wageningen worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Benedenbuurt