Proeftuin Benedenbuurt

Foto van casus

Benedenbuurt is één van de wijken in Nederland die in de eerste ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Wageningen onderzoekt samen met Buurtenergiecoöperatie Benedenbuurt, de Woningstichting, Liander en adviesbureau Jansen en Johan of woningen in de Benedenbuurt met collectieve warmtepompen verwarmd kunnen worden.

Naoorlogse woonwijk

Het project in de Benedenbuurt kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. De woningen in de wijk bestaan met name uit rijtjeshuizen. Van de ervaringen die in Wageningen worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Voortgang

82% van de woningeigenaren in de Wageningse benedenbuurt wil meedoen met het Warmtenet Oost-Wageningen (WOW). Daarmee gaat de aanleg van het warmtenet in de Wageningse buurt vooralsnog door. Meer dan 240 huishoudens in de wijk hebben ja gezegd tegen het warmtenet van WOW. Het gaat om bewoners van de appartementen aan de Diedenweg en bewoners van koopwoningen elders in de wijk. Coöperatie WOW is blij met het gestelde vertrouwen waarin de buurt kiest voor een warmtenet waar de bewoners via de coöperatie gedeeltelijk eigenaar zijn van het warmtenet. De aanleg van het warmtenet is rendabel als 75% van alle 463 huishoudens (kopers & huurders) meedoet. Het traject van de Woningstichting met haar huurders is nog bezig.

Gerelateerd aan Proeftuin Benedenbuurt