Proeftuin Benedenbuurt

Foto van casus

Benedenbuurt is één van de wijken in Nederland die in de eerste ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Wageningen onderzoekt samen met Buurtenergiecoöperatie Benedenbuurt, de Woningstichting, Liander en adviesbureau Jansen en Johan of woningen in de Benedenbuurt met collectieve warmtepompen verwarmd kunnen worden.

Naoorlogse woonwijk

Het project in de Benedenbuurt kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. De woningen in de wijk bestaan met name uit rijtjeshuizen. Van de ervaringen die in Wageningen worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Voortgang

De aanleg van het warmtenet is rendabels als 75% van alle 463 huishoudens (kopers & huurders) meedoet. Momenteel willen 83% van huurders en woningeigenaren meedoen aan het Warmtenet Oost-Wageningen (WOW). Joris Fortuin van coöperatie WOW: “Er zijn nu voldoende deelnemers voor een rendabel warmtenet, dus we kunnen de financiering nu rondmaken.” De procedure voor de aanvraag van de omgevingsvergunning loopt op dit moment, evenals de aanbesteding van de graafwerkzaamheden. Installateur Veolia gaat bij bewoners langs om de woningen op het centrale leidingnet aan te sluiten. De graafwerkzaamheden zullen starten in het begin van 2024, met het aansluiten van de woningen op het warmtenet in de lente en zomer van 2025.

Gerelateerd aan Proeftuin Benedenbuurt