Proeftuin Brandenburg-West

Foto van casus

Brandenburg-West is één van de wijken in Nederland die in de derde ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente de Bilt onderzoekt samen met Energiecoöperatie BENG!, woningcorporatie SSW, HDSR, netbeheerder Stedin en de provincie Utrecht of woningen in Brandenburg-West met een warmtenet op basis van restwarmte van de plaatselijke RWZI kunnen worden verwarmd.

Jaren ’60 en ’70 wijk

Brandenburg-West is een wijk die model kan staan voor veel wijken in Nederland die in de jaren zestig en zeventig uit de grond werden gestampt. In de wijk staan huur- en koopwoningen, hoogbouw en laagbouw. Van de ervaringen die in deze wijk worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Brandenburg-West