Proeftuin De Glind

Foto van casus

De Glind is een dorp dat in de derde ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken is uitgekozen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Barneveld onderzoekt samen met Woningstichting Barneveld, netbeheerder Liander en Eco-dorp of woningen in de Glind met behulp van zonthermie verwarmd kunnen worden.

Het project in de Glind kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. De wijk bestaat uit diverse type huizen, met name laagbouw. Van de ervaringen die in de Glind worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin De Glind