Proeftuin De Ooi

Foto van casus

De Ooi is één van de wijken in Nederland die in de tweede ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Doesburg onderzoekt samen met Woningcorporatie Woonservice IJsselland, netbeheerder Liander, Waterschap Rijn en IJssel, wijkraad De Ooi en adviesbureau IF Technology of woningen in de Ooi met warmte uit de Oude IJssel kunnen worden verwarmd.

Naoorlogse woonwijk

Het project in de Ooi kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. De wijk bestaat uit diverse type huizen. Van de ervaringen die in Doesburg worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin De Ooi