Proeftuin Elderveld-Noord

Foto van casus

Elderveld-Noord is één van de wijken in Nederland die in de tweede ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Arnhem onderzoekt samen met Woningcorporaties Vivare en Volkshuisvesting, Waterschap Rivierenland, Firan en Liander of woningen in Elderveld-Noord met thermische energie uit afvalwater (TEA) kunnen worden verwarmd.

Jaren ’60 en ’70 wijk

Elderveld-Noord is een wijk die model kan staan voor veel wijken in Nederland die in de jaren zestig en zeventig uit de grond werden gestampt. In de wijk staan huur- en koopwoningen, hoogbouw en laagbouw. Van de ervaringen die in deze Arnhemse wijk worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Elderveld-Noord