Proeftuin Generalenbuurt

Foto van casus

Generalenbuurt is één van de wijken in Nederland die in de derde ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Eindhoven onderzoekt samen met Bewonersorganisaties Meedenkteam en PEK, waterschap De Dommel, netbeheerder Enexis, woningcorporaties Woonbedrijf, Wooninc, Sint Trudo en ‘Thuis, Architectuurcentrum Eindhoven en de TU Eindhoven of woningen in de Generalenbuurt met een warmtenet op basis van restwarmte van de plaatselijke RWZI kunnen worden verwarmd.

Naoorlogse woonwijk

Het project in de Generalenbuurt kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. De wijk bestaat uit diverse type huizen. Van de ervaringen die in Eindhoven worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Generalenbuurt