proeftuin Heeg

Foto van casus

Heeg is een dorp dat in de derde ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken is uitgekozen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Súd-West Fryslân onderzoekt samen met Energiecoöperatie Duurzaam Heeg, stichting Warm Heeg, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Energiewerkplaats Fryslân, woningbouwcorporatie Elkien en netbeheerder Liander of woningen in Heegmet behulp van aquathermie uit het Heegermeer verwarmd kunnen worden.

Het project in Heeg kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. De wijk bestaat uit diverse type huizen, met name laagbouw. Van de ervaringen die in Heeg worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan proeftuin Heeg