Proeftuin Hengstdal

Foto van casus

Altrade is één van de wijken in Nederland die in de tweede ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Nijmegen onderzoekt samen met Woningcorporatie Woonwaarts, Alliander, Liander, Duurzaam Hengstdal, energiecoöperatie Windpower Nijmegen, Danish Board of District Heating en de Provincie Gelderland of woningen in Altrade met een collectief warmtenet dat wordt gevoed door een aantal buurt-warmtepompen op lucht kan worden verwarmd.

Naoorlogse woonwijk

Het project in Altrade kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. De woningen in de wijk bestaan met name uit rijtjeshuizen. In de wijk wordt voor het eerst een Buurt Energie Systeem (BES) ontwikkeld. Van de ervaringen die in Nijmegen worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Hengstdal