Proeftuin Kalkoven

Foto van casus

Kalkoven is één van de wijken in Nederland die in de eerste ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Katwijk onderzoekt samen met Katwijk Duurzaam, Hoogheemraadschap van Rijnland en Woningcorporatie Dunavie of woningen in Kalkoven met warmte uit de Rijn verwarmd kunnen worden.

Jaren ’60 en ’70 wijk

Kalkoven is een wijk die model kan staan voor veel wijken in Nederland die in de jaren zestig en zeventig uit de grond werden gestampt. In de wijk staan huur- en koopwoningen, met name gestapelde bouw. Van de ervaringen die in deze Katwijkse wijk worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Kalkoven