Proeftuin Nagele

Foto van casus

Nagele is een dorp dat in de eerste ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken is uitgekozen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Noordoostpolder onderzoekt samen met Energiek Nagele, architectenbureau Sacon, adviesbureaus Boom, Innax en Hocosto of woningen in Nagele met behulp van zonthermie verwarmd kunnen worden.

Naoorlogse woonbuurt

Het project in Nagele kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. Nagele is een platte daken-dorp, waardoor het zich uitstekend leent voor zonnecollectoren op de daken. Het overschot aan heet water die de thermische zonnecollectoren‘s zomers opwekken wordt opgeslagen in ondergrondse tanks. In de winter wordt dit warme water weer gebruikt om de huizen te verwarmen. Van de ervaringen die in Nagele worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Voortgang

Voor het eerst in Nederland wordt dit specifieke systeem, waarbij geen aardgas nodig is, op deze manier gebruikt. Een mijlpaal waar Nagele trots op is. De warmte die in de zomer van 2021 is opgewekt en in een ondergrondse buffer werd opgeslagen, bleek voldoende voor het verwarmen van de woningen in de winter. Ook het voormalig schoolgebouw de Acht is recent aangesloten. De resultaten van deze pilot zijn boven verwachting en daarmee is er veel vertrouwen om nu ook de andere woningen in Nagele op dit systeem over te laten gaan.

Gerelateerd aan Proeftuin Nagele