Proeftuin Nieuw Dokkum

Foto van casus

Nieuw-Dokkum is één van de wijken in Nederland die in de derde ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De wijk ligt in het zuiden van het dorp Schiermonnikoog. De gemeente Schiermonnikoog onderzoekt samen met de Provincie Friesland, woningcorporatie WoonFriesland, bouwbedrijf Dijkstra, energiecoöperatie de Sintrale en netbeheerders Stedin en Liander of woningen in Nieuw-Dokkum met collectieve warmtepompen kunnen worden verwarmd.

Naoorlogse woonwijk

Het project in Nieuw-Dokkum kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. De wijk bestaat uit diverse type huizen. Van de ervaringen die in Schiermonnikoog worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Subsidie

De gemeente Schiermonnikoog krijgt een bijdrage van het Rijk om de wijk Nieuw Dokkum aardgasvrij te maken. Dat maakte de minister voor Volkshuisvesting, Hugo de Jonge officieel bekend. Schiermonnikoog krijgt voor deze Proeftuin Aardgasvrije Wijken een bijdrage van bijna € 2,3 miljoen om, samen met bewoners, de wijk Nieuw Dokkum aardgasvrij te maken en te verduurzamen.

Plannen

Het aardgasvrij maken van de wijk Nieuw Dokkum zal een aantal stappen doorlopen. De eerste stap is het goed isoleren van de woningen. Daarna volgt stap twee: de huizen verwarmen zonder aardgas. De gemeente wil voor de hele wijk een gezamenlijk warmtesysteem aanleggen met een warmtepomp die in de nieuwbouw van de basisschool kan komen.

Gerelateerd aan Proeftuin Nieuw Dokkum