Proeftuin Panningen-centrum

Foto van casus

Het plan voor een warmtekoudenet in Panningen is beloond met subsidie in de derde ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken. Panningen is een dorp dat in de derde ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken is uitgekozen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Peel en Maas onderzoekt samen met Wonen Limburg, Peel Energie, Evovat, netbeheerder Enexis en de provincie Limburg of woningen in Panningen met behulp van restwarmte uit een plaatselijke steenfabriek verwarmd kunnen worden.

Het project in het Panningen kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. De wijk bestaat uit diverse type huizen. Van de ervaringen die in Panningen worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Panningen-centrum