Proeftuin Wilhelima Gasthuis

Foto van casus

Wilhelimina Gasthuis is één van de wijken in Nederland die in de tweede ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Amsterdam onderzoekt samen met Energiecoöperatie KetelhuisWG, Stadsgenoot, !WOON, Waternet en Liander of woningen in Wilhelmina Gasthuis met warmte uit het Jacob van Lennepkanaal verwarmd kunnen worden. De woningen zullen aangesloten worden op het warmtenet Amsterdam noord west. Anno maart 2023 staat dit project vast, het is duidelijk dat er 1400 woningen aardgasvrij gemaakt zullen worden, hiervan zijn al voor 800 woningen contracten getekend.

Jaren ’90 en ’00 wijk

Het project in Wilhelmina Gasthuis kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. De woningen in de wijk bestaat met name uit gestapelde bouw. Van de ervaringen die in Wilhelmina Gasthuis worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Wilhelima Gasthuis