Regionaal Warmtenet Twente (RWT)

​​​​In Twente staan ze voor een enorme opgave; in 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen zijn verduurzaamd. In 2050 gaat het zelfs om 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen die aardgasvrij moeten zijn. Er wordt hard gewerkt aan deze uitdaging. Het Regionaal Warmtenet Twente (RWT) speelt hierin een belangrijke rol. Hierin werken warmteproducent Twence en netwerkbedrijf Cogas samen om 100.000 woningequivalenten (WEQ) van het aardgas te krijgen. De uitdaging is om de warmte betaalbaar naar woningen en gebouwen te brengen. Dat kan alleen samen én met de nodige middelen.

Betrokken partijen

Er werken veel verschillende partijen samen aan deze uitdaging. Twence en Cogas werken hiervoor samen met RES Twente, de gemeenten Hengelo, Enschede en Borne en de provincie Overijssel. Met één doel: een toekomstgericht open regionaal net met warmte voor stedelijk Twente. Voorheen was Ennatuurlijk ook betrokken. Deze partnerschap is tot een einde gekomen door de nieuwe wet die stelt dat dat overheidspartijen altijd een meerderheid moeten hebben in samenwerkingen omtrent warmtenetten