Slim groen warmtenet Ede

Foto van casus

Warmtebedrijf Ede realiseert een Slim Groen Warmtenet, dit is een duurzame collectieve warmtevoorziening in Ede die ca. 20.000 woningen en bedrijven van ruimteverwarming en warm tapwater voorziet. Zij krijgen groene warmte in plaats van aardgas. Hiermee wordt op jaarbasis nu tienduizenden tonnen CO2-uitstoot bespaard.

Regionale bio brandstoffen

Een warmtenet is groen, wanneer het door (diverse) duurzame bronnen wordt gevoed. Regionale biobrandstoffen zijn hiervoor een stabiele startbrandstof die als basis dient voor andere bronnen zoals restwarmte, collectieve zonnewarmte, aardwarmte, energie uit water of zelfs een toekomstige warmtebron als groene waterstof. Bij het aansluiten van deze extra bronnen, zijn biogrondstoffen nog slechts nodig bij een piekvraag in de winter en indien nodig als duurzame back-up.

Slim

Een warmtenet is slim, omdat de netbesturing bestaat uit met elkaar communicerende meters, waardoor een voorspellend effect ontstaat; efficiënte warmtelevering op basis van vraag! Zo kan het dat een gedeelte van de installaties van warmtenet Ede in de zomer uitgezet worden.

Een van de duurzaamste netten in Nederland

Vanuit het Nederlandse Klimaatakkoord wordt voorzien dat een groot gedeelte van de bebouwde omgeving aangesloten gaat worden op een warmtenet; het goedkoopste collectieve alternatief voor aardgas. Het slimme groene warmtenet in Ede is met haar opwekkingsrendement het één-na duurzaamste warmtenet van Nederland. In Nederland bevinden zich ca. 230 warmtenetten. Het Edese warmtenet meet momenteel 30 km en wordt volop uitgebreid. Er zijn bijna 20.000 woningen en bedrijven (gemeten in woningequivalenten) aangesloten.

Warmterotonde

Warmtebedrijf Ede realiseert in Ede reeds een zgn. ‘warmte-rotonde’ met 3 duurzame-energie installaties die slim met elkaar gekoppeld zijn, en dus geen gasback-up meer nodig hebben. Nu deze rotonde gerealiseerd is, kunnen meerdere duurzame bronnen worden aangesloten. Warmtebedrijf Ede werkt concreet aan restwarmte, collectieve zonnewarmte en aardwarmte. Aansluiting is op basis van vrije keuze en de levering van de warmte is vraaggestuurd. In de zomer gaat een aantal installaties gewoon uit; zo is de levering efficiënt en duurzaam!

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 6,30 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 52,2 kg CO2 per GJ (89%).

Gerelateerd aan Slim groen warmtenet Ede