,Toekomstplannen,Voor het verduurzamen van bestaande netwerken overwegen we het gebruik van warmte van lokale industrieën zoals de Mosa-fabriek

het winnen van warmte uit het oppervlaktewater van Maastricht

wordt serieus overwogen vanwege de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast onderzoeken we warmtewinning uit de bodem (ondiepe geothermie) en volgen we de ontwikkelingen rond biogas en waterstof als alternatieven voor aardgas in gasgestookte installaties nauwlettend. Ons doel is om tegen 2030 een CO2-reductie van minstens 70% te bereiken voor het warmtenet van Maastricht

met als uiteindelijk streven een CO2-neutraal warmtenet in 2040.”

https://warmtetool.testjevorm.nl/wp-content/uploads/2022/02/Sappi-maastricht.jpg

https://ennatuurlijk.nl/thuis/in-jouw-buurt/warmtenet-maastricht