Venlo Molenbossen

Foto van casus

In Venlo wordt de grote meerderheid van de gebouwen nog individueel verwarmd met aardgas en zijn er zeer weinig warmtenetten te vinden. De woningen bij de Molenbossen vormen een uitzondering.

Warmte in de Molenbossen

In de Venlose wijk Molenbossen zijn de 4 appartementencomplexen samen verbonden via een wijkverwarmingsnet. Dit warmtenet levert ongeveer 9000 GJ aan warmte per jaar, en wordt beheerd en geëxploiteerd door Ennatuurlijk.

Over de bron

Dit relatief kleine warmtenet wordt gevoed door een warmtekrachtkoppeling in de wijk op basis van aardgas. Deze installatie levert warmte van een hoge temperatuur en produceert tegelijkertijd stroom. Volgens het warmte-etiket van Ennatuurlijk levert de warmtekrachtkoppeling ongeveer 70% van de benodigde warmte, de rest wordt geleverd door een aardgasketel voor piekmomenten. Dit zou zo’n 22% CO2 besparing opleveren ten opzichte van een gewone CV-ketel op aardgas.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 25,9 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 32,6 kg CO2 per GJ (56%).

Gerelateerd aan Venlo Molenbossen