Voor wie al stadsverwarming heeft

blijft deze onaangetast door inflatie in de laatste maanden. Gommers verzekert mensen dat als ze evenveel verbruiken als andere jaren

hun kosten naar verwachting gelijk zullen blijven.”

Stadsverwarming duurder

Voor het komende jaar blijft het onzeker, volgens Gommers. De prijs voor stadsverwarming wordt landelijk opnieuw vastgesteld per 1 januari 2023, waardoor klanten pas dan weten waar ze aan toe zijn. Gommers benadrukt dat een stijging waarschijnlijk is, gezien het gebruik van gas in het proces.