Warm Hartje Eindhoven

Foto van casus

Vlak naast het Philips Stadion ligt Warm Hartje Eindhoven, midden in de stad Eindhoven. In deze levendige en dynamische omgeving voorziet InWarmte de bewoners van duurzame warmte, koude en warm tapwater.

WKO in het centrum van Eindhoven

In Eindhoven is het project Warm Hartje Eindhoven voorzien van duurzame energie en warm tapwater. Het gaat om 505 aansluitingen op woningen en commerciële ruimtes. Deze warmte wordt opgewekt op met een warmte-en-koude-opslag (WKO) met warmtepomp. Zo kunnen bewoners en bedrijven van Warm Hartje Eindhoven hun ruimtes zorgeloos verwarmen met duurzame warmte.

Hoe werkt een WKO-systeem?

Een warmte-en-koude-opslagsysteem (WKO) wekt warmte op voor warmtenetten. Een WKO bestaat uit twee bronnen van ongeveer 100 meter diep. In de winter wordt koud water opgeslagen in het grondwater en in de zomer wordt hier warm water opgeslagen. De energie die de bronnen vasthouden wordt na een half jaar onttrokken. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de warmte voor de bewoners en bedrijven duurzaam is. De WKO-systemen leveren per jaar samen zo’n 14.000 gigajoule warmte en 3.000 gigajoule koeling.

Gerelateerd aan Warm Hartje Eindhoven