Warm Heren van Breda

Foto van casus

Midden in Breda ligt het project Warm Heren van Breda. InWarmte voorziet hier 115 aansluitingen van duurzame warmte, koude en warm tapwater.

WKO in woonwijk

In Breda voorzien we het project Warm Heren van Breda van duurzame energie en warm tapwater. Het gaat om 115 aansluitingen op woningen en commerciële ruimtes. Deze warmte wordt opgewekt met een warmte-en-koude-opslag (WKO) met warmtepomp. Zo kunnen bewoners en bedrijven van Warm Heren van Breda hun ruimtes zorgeloos verwarmen met duurzame warmte.

Hoe werkt een WKO-systeem?

Een warmte-en-koude-opslagsysteem (WKO) wekt warmte op voor warmtenetten. Een WKO bestaat uit twee bronnen van ongeveer 100 meter diep. In de winter wordt koud water opgeslagen in het grondwater en in de zomer wordt hier warm water opgeslagen. De energie die de bronnen vasthouden worden na een half jaar onttrokken. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de warmte voor de bewoners en bedrijven duurzaam is. De WKO-systemen leveren per jaar samen zo’n 14.000 gigajoule warmte en 3.000 gigajoule koeling.

Gerelateerd aan Warm Heren van Breda